Books

မိန်းမသားတို့လျှောက်သောလမ်း

ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုပညာပေးစာအုပ်

Download
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ဥပဒေရေးရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ

လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ဥပဒေရေးရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ

Download
အမျိုးသမီး ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ

ပထမအကြိမ်

Download
အမျိုးသမီး ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ

တတိယအကြိမ်

Download
လူကုန်ကူးခံရပြီးနောက် အသက်ရှင်သန်လွတ်မြောက်လာသူများအတွက် တရားမျှတရေးအကူအညီပေးရာတွင် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း

Code of Conduct for supporting survivors of Trafficking the Justice Process

Download
Picture of the authorPicture of the authorPicture of the author

Got a question?

Contact

© 2019 - 2023 the fifth pillar - All Rights Reserved.

Powered by Krost