၂၀၁၈ ခုနှစ် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် (၁၃) နေရာတွင် အောင်နိုင်သွားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

NLD – 7

USDP – 3

SNLD – 1

CLD – 1

IND – 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap