လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ

“လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ” အမှတ်စဉ် – ၂ သင်တန်းကို Diamond Condo ရှိ PBS Meeting Room တွင် ကျင်းပလျက်ရှိပြီး (၃) ရက်တာ ကြာမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မတ်လ (၄-၆) တွင် ပြုလုပ်ရန်ရှိသည့် သင်တန်းအမှန်စဉ်- ၃ အတွက် ယခုလင့်ပ်မှ တဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSceTe-ecXLHeF1h8…/viewform…See More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap