အမျိုးသမီး၊ ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ – The Fifth Pillar

အမျိုးသမီး၊ ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ

The Fifth Pillar(ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်) အဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ဝေသော အမျိုးသမီး၊ ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ စာအုပ်တွင် –

 • ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုအကြောင်း
 • ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု အမျိုးအစားများ
 • အမျိုးသမီးနှင့် ဥပဒေရေးရာ
 • တရားဥပဒေ၊ ဥပဒေနှင့် မှုခင်းအမျိုးအစားများ
 • မြန်မာနိုင်ငံတရားရေးစနစ်အကြောင်း
 • ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများကို တိုင်ကြားခြင်းနှင့် အမှုစစ်ဆေးစီရင်ခြင်း
 • အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 • လူကုန်ကူးခံရသူအမျိုးသမီးများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သတိပြုရမည့်အချက်များ
 • မှုခင်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် ကလေးသူငယ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သတိပြုရမည့်အချက်များ
 • ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မများ
 • ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပုဒ်မများ
 • ဂျဲန်ဒါအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးများ

စသည်အကြောင်းအရာများကို လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါစာအုပ်အား Download button ကိုနှိပ်၍လည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap