လူကုန်ကူးခံရပြီးနောက် အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများအားအကူအညီပေးသူများလိုက်နာသင့်သည့် ကျင့်ဝတ်များ (Video clip – part 3)

ယခုVideo clip တွင်

  1. လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာကိုသိရှိနားလည်ပြီး ပြန်လည်ကုစားပေးရာတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဘာတွေသိထားဖို့လိုအပ်မလဲ
  2. ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများတွင် ရှိရမည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ
  3. ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
  4. ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများအကြားဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ စသောအကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap