လူကုန်ကူးခံရပြီးနောက် အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများအားအကူအညီပေးသူများလိုက်နာသင့်သည့် ကျင့်ဝတ်များ (Video clip – part 2)

ယခုVideo clipတွင် –

  1. တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီရေး
  2. ဥပဒေအရအကူအညီပေးခြင်း
  3. အစီစဉ်ခံစာတင်ပြခြင်း စသောအကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap