လူကုန်ကူးခံရပြီးနောက် အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများအားအကူအညီပေးသူများလိုက်နာသင့်သည့် ကျင့်ဝတ်များ (Video clip – part 1)

ယခု Video clip တွင် –

  1. ဥပဒေနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း
  2. လျှို့ဝှက်ထားရှိခြင်း
  3. ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း
  4. လူကုန်ကူးခံရပြီး အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း
  5. ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်း
  6. မီဒီယာများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း စသော အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားပါသည်

Download Buttonကို နှိပ်၍လည်း videoအားDownloadရယူနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap