လူကုန်ကူးခံရပြီး အသက်ရှင်သန်လွန်‌မြောက်လာသူများအတွက် တရားမျှတရေးအကူအညီပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအကြောင်း

The Fifth Pillar (ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်) အဖွဲ့အစည်း၏ Promoting Rule of Law pillar အောက်တွင် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ဥပဒေအသိပညာမြင့်မားလာရေးစီမံကိန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် “လူကုန်ကူးခံရပြီး အသက်ရှင်သန်လွတ်မြောက်လာသူများအတွက် တရားမျှတရေး အကူအညီပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ” ကို အခြားသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထိုကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို လူကုန်ကူးခံရသူများအား အကူအညီပေးနေသူများနှင့် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြန်လည်မျှဝေအပ်ပါသည်။ အဆိုပါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းစာအုပ်အားDownload Buttonကိုနှိပ်၍လည်းDownloadရယူနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap