၂၀၁၈ ခုနှစ်(ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)

▪️ (၃.၁၁.၂၀၁၈) ခုနှစ်တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ▪️ယခုကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် တတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး (၁.၄.၂၀၁၂) နှင့် (၁.၄.၂၀၁၇) ခုနှစ်များတွင်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ▪️ယခုကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များကို ပုံ

Read more

၂၀၁၈ ခုနှစ် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် (၁၃) နေရာတွင် အောင်နိုင်သွားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း NLD – 7 USDP – 3 SNLD – 1

Read more

၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနေရာအချို့တွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက်ပွဲသင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ 2018 By-election TFP had given the election trainings for the

Read more